Menü
+36 30 959 1661
angol@angolnyelviskola-debrecen.hu
4025 Debrecen, Hatvan u. 58

Tudásteszt

Szeretnéd tudni, hogy hol tart most az angol tudásod?
Töltsd ki a következő tesztsorokat

Töltsd ki 30 kérdéses tesztünket! Ha sikerül, egy következő nehézségi fokozatra jutsz! Ahol elakadsz, ott lesz a Te kezdő szinted. A beérkező teszteket azonnal kiértékeljük, az eredményről pedig rövidesen e-mailben és személyesen, telefonon is tájékoztatunk Téged!

Ráadásul megajándékozunk egy ingyenes személyes konzultáció lehetőségével, ahol további segítséget kaphatsz a nyelvtanulásod megtervezéséhez!
Sok sikert!

Kezdő szint
Kezdő szint
0%
1 …………. are you from?
a, How
b, What
c, Where
d, Who
2. Look at …………. photos of my holiday.
a, an
b, a
c, are
d, these
3. Melyik mondat helyes?
a, Are these your key’s?
b, Are the your keys?
c, Are these your keys’?
d, Are these your keys?
4. Melyik mondat helyes?
a, He Laura’s cousin.
b, His Laura’s cousin.
c, He is Laura’s cousin.
d, He is Laura’s cousins.
5. How old …………. your children?
a, is
b, am
c, are
d, have
6. Melyik mondat helyes?
a, I come at home
b, He coming home.
c, He come home.
d, I came home
7. Válaszolj a kérdésre: Do you want the sugar?
a, Yes, please.
b, No, I can’t.
c, Yes, I please.
d, Yes, I does.
8. Where …………. your friend work?
a, does
b, are
c, do
d, is
9. I …………. swim.
a, am
b, am able
c, able to
d, can
10. Melyik mondat helyes?
a, What are these people’s jobs?
b, What are these peoples’ jobs?
c, What is these people’s job?
d, What are these people job?
11. I haven’t got………… grandparents.
a, some
b, old
c, any
d, that
12. How …………time have you got?
a, many
b, old
c, much
d, those
13. There ………… eight students in the class a minute ago.
a, were
b, was
c, is
d, are
14. Melyik mondat helyes?
a, He made some mistakes.
b, He maked some mistakes.
c, He maded some mistakes.
d, He make some mistakes.
15. When ………… your last holiday?
a, is
b, are
c, was
d, were
16. Melyik mondat helyes?
a, She cut the grass yesterday.
b, She was cut the grass yesterday.
c, She cutting the grass yesterday.
d, She was cuts the grass yesterday.
17. Where ………… he go yesterday?
a, was
b, did
c, does
d, is
18. Melyik mondat helyes?
a, She is tall her mother.
b, She is taller her mother
c, She is taller than her mother.
d, She is tallest than her mother.
19. He ………… ice-cream.
a, like
b, don’t like
c, likes
d, isn’t like
20. Melyik mondat helyes?
a, He is write now.
b, He write now.
c, He is writing now.
d, He don’t write now.
21. ………… took a message?
a, Where
b, How long
c, How many
d, Who
22. Melyik mondat helyes?
a, I going out for a meal.
b, I going out for a meals.
c, I’m going out for a meal
d, I don’t going out for a meal.
23. Kate probably won’t ………… the exam.
a, pass
b, to pass
c, passes
d, passed
24. Steve wants ………… more about computers.
a, learn
b, learning
c, to learn
d, learned
25. I’m ………… study in America next year.
a, won’t
b, going to
c, going to be
d, will
26. Melyik mondat helyes?
a, My boss have just go to Italy.
b, My boss has just went to Italy.
c, My boss has just goes to Italy.
d, My boss has just gone to Italy.
27. He has already ………… a bath.
a, taked
b, takes
c, taken
d, took
28. I haven’t had my lunch ………… .
a, yet
b, just
c, already
d, ever
29. Melyik mondat helyes?
a, I have never broken an arm or leg.
b, I have to never broken an arm or leg.
c, I haven’t never broken an arm or leg
d, I have never broked an arm or leg.
30. Melyik mondat helyes?
a, Has your wife to stay in bed?
b, Does your wife have to stay in bed?
c, Does your wifes have to stay in bed?
d, I have never broked an arm or leg.