Menü
+36 30 959 1661
angol@angolnyelviskola-debrecen.hu
4025 Debrecen, Hatvan u. 58

Origó nyelvvizsga

Ha a nyelvtanulás során a nyelvi készségeidben eléred a kitűzött szintet (alap,-közép,-felső), nincs más tennivalód, mint a választott ORIGÓ típusú nyelvvizsgára célirányosan felkészülni. Itt tanulhatod meg azt a sok technikát, fortélyt, trükköt, amely a SIKERES nyelvvizsgához kell, de nem feltétlenül a nyelvtudáson múlik.

A nyelvvizsgáztató tanáraink, nyelvvizsgázó tanulóink sok száz nyelvvizsga tapasztalatára, leggyakrabban elkövetett hibáira, típusfeladatok buktatóira építve megtanítjuk, neked hogyan lehet leghatékonyabban, legjobb időbeosztással SIKERESEN vizsgázni.

  1. Felkészítünk a nyelvvizsga legnehezebb részének tartott szituációs feladatokra, hiszen itt kell tudni leginkább "rögtönözni", és a spontán megnyilvánulni egy idegen nyelven, itt óriási rutinnal kell rendelkezni.

  2. Bőséges eszköztárral rendelkezünk a képleírásos feladatok gyakorlásához, pl.sok tematikus képet összegyűjtöttünk amikkel hatékonyan lehet gyakorolni ezt a vizsgafeladatot.

  3. Kétnyelvű vizsga lévén speciális feladata a fordítás magyar nyelvre. Ez külön nyelvi készség, sok plusz anyagot és gyakorlási lehetőséget biztosítunk ehhez, pl kidolgoztunk a fontosabb nyelvtani témákhoz illeszkedő fordítási feladatokat, melyeket tanáraink minden esetben leellenőriznek és észrevételeiket, tanácsaikat megbeszélik a diákokkal.

 
Az Origó Nyelvvizsga nem csak az egyik legrégebbi vizsgarendszer hazánkban, de az egyik legelismertebb típussá nőtte ki magát. Államilag akkreditált, tehát az országon belül könnyedén érvényesülhetsz vele mind a felsőoktatásban és mind a munkaerőpiacon.
   
Az Origó Nyelvvizsgán három szinten, alap-, közép- és felsőfokon tudsz bizonyítványt szerezni. Mindhárom típusnál szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenned. A szóbelin beszédkészségből és beszédértésből kell megfelelned, az írásbelin pedig olvasáskészségből, íráskészségből és szövegközvetítésből mérik fel a tudásod. Az Origó nyelvtanfolyam során mindegyik feladattípusra maximálisan felkészítünk, hogy a legjobb tudással felvértezve indulhass megszerezni a nyelvvizsga bizonyítványod.Origó alapfokú nyelvvizsgaSzóbeli


Az alapfokú beszédkészség felmérése során a szintnek megfelelően tudnod kell az irányított beszélgetésnél személyekről, dolgokról, eseményekről beszélni, leírást adni, illetve tudnod kell kifejteni a véleményedet. Helyesen kell használnod azokat a nyelvi eszközöket (nyelvtan, szókincs, kifejezések, mondatszerkezetek), amelyek az adott szint elvárásainak megfelelnek.   

Ugyanígy az önálló témakifejtés alatt beszélned kell egy általad választott képről, valamint egy szituációs párbeszédre is sor kerül, amit a vizsgáztatóval folytatsz le.   

A beszédértésnél két szöveget hallgatsz meg, melyekhez megoldandó feladatok tartoznak. A hallott szövegnek meg kell értened a lényegét és a fontosabb információit, amelyek segítségével teljesíteni tudod a kapott feladatot.   

Az Origó szóbeli nyelvvizsga során egyszerű hétköznapi témákkal találkozhatsz, mint például család, lakóhely, utazás, sport, vásárlás, időjárás, étterem, munka, hobbi, stb.


Írásbeli


Az olvasáskészségnél a mindennapi élet során előforduló szövegek, tudnivalók, levelek lényegesebb mondanivalóit kell megértened. Ezekkel az információkkal kérdéseket kell megválaszolnod és adott feladatokat megoldanod.   

Az íráskészségedet egy általad megírt általános levél alapján, valamint egy rövid véleménynyilvánítás, hozzászólás szerint mérik fel.   

A szövegközvetítés rész pedig tartalmaz egy szöveget, melynek a lényegi információit, tudnivalóit érthetően visszaadva kell írásban közvetíteni egy másik személy számára.


origo nyelvvizsga debrecen szóbeli és írásbeli felkészítés 

Origó középfokú nyelvvizsgaSzóbeli


A középfokú nyelvvizsga beszédkészségén már folyamatosan kell irányított beszélgetést folytatni a vizsgáztatóval. Bővebben kifejtett véleményt, tájékoztatást kell adni az általános és személyes témákról, történésekről. Majd szintén egy kiválasztott kép témájával kapcsolatos látottakat, gondolataidat, véleményedet mondod el, amit a szituációs párbeszéd követ.   

Középfokon már összetettebb témák kerülnek terítékre. Szép kerek mondatokban, összeszedett gondolatokkal és bővebb kifejtésben kell beszélni pl. az otthon és a szűkebb környezetről, a tanulás világáról, szabadidő-szórakozás-kultúráról, közlekedésről, környezetről és a természet világáról, stb.

A beszédértés felmérése során két hosszabb szöveg meghallgatása után a feladatlapokat a leszűrt információk alapján kell helyesen kitöltened.Írásbeli


Két szöveges feladat méri fel az olvasáskészségedet. Az elsőben egy hosszabb cikk, olvasmány kérdéseit kell megválaszolnod, amellyel azt bizonyítod, hogy megérted a komolyabb témájú szövegek lényegét. A másodikban egy szöveget kell kiegészítened a szerinted odaillő szavakkal, kifejezésekkel.

Íráskészségnél először is 2 téma közül kiválasztod a neked szimpatikusabbat és egy konkrét összefüggő szöveget kell megírnod, amelyben véleményt formálhatsz, tájékoztatást adhatsz, stb. Másodszor itt is szintén egy hozzászólást, értékelést kell írnod.   

Közvetítés során angolról magyar nyelven egy elvontabb, de általános témájú szöveg lényegét kell érdemben, követhető módon közölni az olvasóval.Origó felsőfokú nyelvvizsgaSzóbeli


Felsőfok esetében magas szintű beszédkészséget kell gyakorolnod, lefolytatnod a vizsgáztatóval. Folyamatosan és gördülékenyen kell beszélned már nem csak általános és személyes témákról, de politikáról vagy a világ eseményeiről is ki kell tudnod fejteni a véleményedet, nézeteidet.
A választott képről összetetten és bőven kifejtve mondod el az érzéseidet, eszméidet. Majd ezt követi a szituációs párbeszéd egy kihúzott témában.   

A beszédértés során egy eredeti forrásból származó szöveget fogsz meghallgatni, amelynek a lényegi tartalmát és információit kell megértened, majd ezt a hozzá tartozó kérdésekre megválaszolni.

A felsőfok témái hasonló vagy ugyanolyan témákat ölel fel, mint a középfok. Azonban itt sokkal szofisztikáltabb módon, sokkal mélyrehatóbb, a témát széles körben érintő gondolatokkal kell kifejtened a felsőfoknak megfelelő nyelvi eszközökkel.


rugalmas időbeosztás origo nyelvvizsga debrecen


Írásbeli


Az olvasáskészségnél egy komolyabb tartalmú cikk áll a rendelkezésedre, amelynek az információi, tájékoztató tartalma, véleménye alapján válaszolni tudsz az ezzel kapcsolatban feltett kérdésekre.

Íráskészség esetében első körben egy hivatalos vagy baráti levél, esszé megírása a feladat. A választott témáról képesnek kell lenned informatívan és teljes körűen megfogalmazni a közölnivalódat. Másodjára pedig egy véleményt, hozzászólást kell írnod.   

A szövegközvetítésben angolról magyar nyelven és magyarról angol nyelven is kell egy közérdekű szöveg esszenciális mondanivalóját közvetíteni a fontos információk kiemelésével.

A sikeres Origó vizsgaeredmény minden fokon és külön minden vizsgarésznél minimum 60% elérése esetén teljesül. Ez az az elvárt határ, amit az adott szinthez tudnod kell. A próbafeladatok megoldásaiból fel tudod mérni, hogy körülbelül mennyire vagy felkészülve az adott vizsgára. Emellett fontos, hogy olvass és tájékozott legyél az éppen aktuális közérdekű eseményekkel és történésekkel kapcsolatban, valamint, hogy folyamatosan gyakorold a feladattípusokat.   

Az Origó nyelvvizsga vélemények pozitív visszajelzésűek, nem csak a vizsgázók, de a vizsgáztatók részéről is. Felkészülve könnyedén, a megadott időn belül teljesíthetőek a feladatok. Origó nyelvvizsga Debrecen városában is gyakran kerül megszervezésre, amit mindig szép számmal töltenek meg a jelentkező vizsgázók.

 

 

<< Vissza